1 2 3 4 5 6
Welkom bij VP&I
Wij staan voor kennis van waarde!

Technologische ontwikkelingen

Wij verstrekken informatie over producten, productiemiddelen en methoden voor technische handelingen op uiteenlopende technische gebieden, zoals materialen, chemie, productieprocessen, voertuigen, gereedschappen, besturingssystemen en communicatiemiddelen, en in het bijzonder geneesmiddelen en voedingsmiddelen. Daartoe raadplegen en selecteren wij zowel octrooi- als niet-octrooiliteratuur.

Hiermee verkrijgt u kennis van wat er bekend is over producten, hoe ze gefabriceerd kunnen worden en waarvoor ze worden gebruikt.

U kunt ook continu op de hoogte worden gebracht van de laatste technologische ontwikkelingen van een specifiek product of productieproces.

Deze informatie kan een basis vormen voor het oplossen van technische problemen en voor het verbeteren van bestaande technieken.

Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

  • uitvoeren van een literatuuronderzoek naar bekende technologieën
  • uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve technologieën
  • identificeren van ontbrekende technologieën
  • signaleren van de laatste technologische ontwikkelingen
  • structureren van interne technologie
 

DE69635298 thumb
Verleend Europees octrooi 0 784 975,  gevalideerd in Duitsland;
Teikoku Seiyaku Kabushiki Kaisha; 2005;
"Verwendung von Acetylsalicylsäuren zur Herstellung eines Medikaments fűr die Behandlung von Hautverletzungen".
Lees verder >

copyright 2004 - 2020 Vermeulen Patent & Intelligence | Disclaimer | Voorwaarden | Ontwerp en techniek door AlexIT