1 2 3 4 5 6
Welkom bij VP&I
Wij staan voor kennis van waarde!

Octrooien voor ASA (2)

Het Europees octrooi 0 784 975 B1 betreft het toepassen van acetylsalicylzuur (ASA) in farmaceutische preparaten voor het behandelen van huidletsels.

Naast nieuwe en inventieve bereidingswijzen kunnen bijvoorbeeld ook nieuwe samenstellingen, formuleringen, toedieningsvormen en toepassingen van bekende, chemische stoffen octrooieerbaar zijn. Zie octrooivoorbeelden van acetylsalicylzuur (ASA) van de Diensten: Diensten algemeen, Technologische ontwikkelingen, Intellectuele Eigendom, Competitive intelligence, en Farmacologie.

copyright 2004 - 2021 Vermeulen Patent & Intelligence | Disclaimer | Voorwaarden | Ontwerp en techniek door AlexIT