1 2 3 4 5 6
Welkom bij VP&I
Wij staan voor kennis van waarde!

Diensten algemeen

Uitsluitend informatie verstrekken op basis van technisch literatuuronderzoek, marktanalyses of advies geven op het gebied van de intellectuele eigendom (IE) is vaak niet efficiënt gebleken. Wij gaan verder in onze dienstverlening: Wij betrekken technologische, juridische en bedrijfsaspecten gezamenlijk in ons onderzoek en advies. U krijgt hiermee een vollediger en nauwkeuriger beeld van wat er wereldwijd bekend is, zonder overbodige kosten te maken of tijd te verliezen. Wij leveren ad hoc diensten, maar zijn vooral gericht op lange termijn doelen.

Met de door ons geleverde informatie verwerft u kennis die een drijfveer vormt en inspiratie geeft voor nieuwe handelingen.

Wij leveren onze diensten op maat, waarbij een persoonlijke benadering en een goede interactie belangrijk is. Hierbij kunnen wij gebruikmaken van ons netwerk van kennisinstellingen, octrooi- en merkgemachtigden, advocaten en andere specialisten en organisaties.

Om uw activiteiten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, bieden wij diensten aan die geïntegreerd kunnen worden uitgevoerd. Deze diensten staan in de linkerkolom.

acetyl-salicylic-acid thumb
Verleend Amerikaans octrooi Nr. 644,077; Felix Hoffmann; 1900; “Acetyl Salicylic acid”.

Medische toepassingen van acetylsalicylzuur
Lees meer >

 

copyright 2004 - 2020 Vermeulen Patent & Intelligence | Disclaimer | Voorwaarden | Ontwerp en techniek door AlexIT