1 2 3 4 5 6
Welkom bij VP&I
Wij staan voor kennis van waarde!

Over VP&I

Vermeulen Patent & Intelligence (VP&I) staat voor het leveren van informatie (Intelligence) die openbaar is (Patent), zoals octrooien. Hierbij maken wij gebruik van onze veelzijdige deskundigheid.

Wij ondersteunen u bij research en productontwikkeling, competitive intelligence, intellectuele eigendomskwesties, bedrijfsontwikkeling en innovatiebeleid door het leveren van informatie en persoonlijk advies. Daarbij besteden wij veel aandacht aan communicatie tussen alle betrokkenen. VP&I betrekt technologische, juridische en bedrijfsaspecten gezamenlijk in haar onderzoek en advies. U krijgt hiermee een vollediger en nauwkeuriger beeld van wat er wereldwijd bekend is, zonder overbodige kosten te maken of tijd te verliezen.

Wij beogen kennis inzichtelijk en bruikbaar te maken, en ook het innovatieve vermogen te bevorderen.
Onze missie luidt dan ook: Wij staan voor kennis van waarde.

Wij zijn actief op verschillende technische gebieden en in het bijzonder op chemische en farmaceutische onderwerpen.

VP&I is op 1 oktober 2004 opgericht door drs. I.A.N. (Ivo) Vermeulen. Hij heeft scheikunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en heeft sinds 1989 octrooi-ervaring opgedaan bij de Octrooiraad, European Patent Office en het octrooigemachtigdenkantoor EP&C. Vanaf 2003 is hij ook actief op het terrein van innovatie en productontwikkeling en octrooimanagement. Daarbij is hij werkzaam geweest op verschillende gebieden: scheikunde, natuurkunde, werktuigbouw en elektrotechniek.

octooi-edison-lamp thumbVerleend Amerikaans octrooi nr 223,898;
"Electric-lamp"; T.A. Edison; 1830.

"Ontwikkelingen van elektrische lampen"
Lees meer >

copyright 2004 - 2020 Vermeulen Patent & Intelligence | Disclaimer | Voorwaarden | Ontwerp en techniek door AlexIT