Europees Eenheidsoctrooi

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd op zondag 12 februari 2012 15:12
Geschreven door Ivo Vermeulen
Hits: 7288

Europees Eenheidsoctrooi (Unitary patent) binnen handbereik?

Op 27 juni 2011 heeft de Raad Concurrentievermogen  de twee verordeningsvoorstellen van 25 van de 27 lidstaten van de EU  goedgekeurd. De verordeningen betreffen:

  1. Europese octrooien die zijn verleend waaraan eenheidswerking (unitair effect) wordt gegeven;
  2. Vertaalregelingen voor de eenheidsoctrooien

Het Europees Octrooibureau (EOB) zal Europese eenheidsoctrooien of unitaire octrooien met een eenvormige bescherming verlenen. Een eenheidsoctrooi heeft hiermee dezelfde rechtsgevolgen in alle deelnemende lidstaten en het kan alleen met betrekking tot deze staten worden beperkt, overgedragen, herroepen of vervallen.

De bijbehorende vertaalregelingen zijn eenvoudig en kosteneffectief. Na verlening is er geen vertaling meer vereist. Verder komt er een machinevertaling  voor alle talen van de EU. Voor het huidige Europees octrooi, dat een bundel nationale octrooien is die onder het nationale recht vallen, zijn de kosten aanzienlijk hoger.

De bedoeling van deze verordeningen is om een nauwere samenwerking aan te gaan om de verspreiding van technologische kennis te bevorderen, de wetenschappelijke en technische vooruitgang  te stimuleren  en meer kansen te geven voor de markt van de 25 staten.

Spanje en Italië zijn tegen deze verordeningen. Ze zijn er niet mee eens dat voor het  eenheidsoctrooi alleen maar het Engels, Duits en het Frans als werktalen worden gehanteerd, en niet hun eigen taal. Ze vinden dat een dergelijk unitair octrooi nadelig is voor hun markt. Op 30 mei 20ll hebben ze daarom een klacht ingediend bij het Europees Hof van Justitie (HvJ) tegen het besluit van verstrekte samenwerking.

Naast deze verordeningen willen de lidstaten een gemeenschappelijk systeem voor de octrooirechtspraak: één Europees Octrooigerecht dat alle octrooigeschillen in één procedure voor alle deelnemende staten gaat beslissen. Een eenvormige rechtspraak is namelijk essentieel voor de Europese markt.

Het HvJ heeft al aangegeven dat een dergelijk systeem thuis hoort bij hen zelf of bij de nationale rechters voor het grondgebied van de deelnemende lidstaten.

De lidstaten benadrukken dat een Europees unitair octrooi niet in werking kan treden voordat een gemeenschappelijk systeem voor de octrooirechtspraak goed functioneert. 

Volgens eurocommissaris voor Interne Markt Michel Barnier kan het eenheidsoctrooi binnen de twee jaar realiteit worden. Voor het einde van het jaar willen de EU-landen een akkoord vinden met het Europarlement, zodat het eenheidsregime binnen de twee jaar van start kan gaan.